Denní zamyšlení s Písmem

11. 11. 2008

11. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

K čemu byl Ježíš pokoušen? Pozvi Ježíše do svých bojů a pokušení!


Mt 4,1-11: "Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“ Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen!‘“ Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“ Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“ V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho."

Pozvi Ježíše do svých bojů a pokušení! Pozvi jej jako toho, který zná pokušení, jako toho, který na sobě zakusil boj, který prožíváš ve svém srdci. Pozvi jej jako toho, který má moc provést Tě pokušením k vítězství.

Sdílet

Komentáře

sýkorka "...proto zvu Tě Pane do temnot mých.."

kopr-etinka myslím že jsme hodně často pokoušení, že si to ani neuvědomujeme..

juniper a také hodně často padáme

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka