Denní zamyšlení s Písmem

22. 11. 2008

22. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vzpomeň si na konkrétní věc, situaci, setkání... kterou Ti Hospodin v posledních dnech daroval. Vděčnost za Boží skutky vyjadřuje i dnešní žalm.


Ž 81

 

Pro předního zpěváka, podle gatského způsobu. Pro Asafa.

Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu!

Prozpěvujte žalmy, bijte v buben, hrejte na líbeznou citeru a harfu,

při novoluní zatrubte na polnice, při úplňku v den našeho svátku.

Takové je nařízení v Izraeli a řád Jákobova Boha.

Svědectví uložil v Josefovi, když vytáhl na egyptskou zemi, kde jsem slýchal řeč, kterou jsem neznal.

Jeho záda břemene jsem zbavil, i koš odložily jeho ruce.

V soužení jsi volal a já jsem tě bránil, odpověděl jsem ti skryt v rachotu hromu, tam při Vodách sváru jsem tě zkoušel.

Slyš, můj lide, svědčím proti tobě, kéž bys mě poslechl, Izraeli.

Nesmíš mít cizího boha, nebudeš se klanět cizáckému bohu!

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě přivedl z egyptské země. Otevři svá ústa, naplním je.

Neuposlechl mě lid můj, Izrael mi povolný být nechtěl.

Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem, ať si jdou za svými plány.

Kdyby mě však můj lid uposlechl, kdyby Izrael mými cestami chodil,

brzy bych pokořil jeho nepřátele, obrátil bych ruku proti jeho protivníkům.

Ti, kdo Hospodina nenávidí, vtírali by se do jeho přízně, věčně by trval čas jeho lidu,

bělí pšeničnou by ho sám krmil. Medem ze skály tě budu sytit! V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy.

Zobrazeno 1516×

Komentáře

sleja

zrovna nad tímhle jsem dnes ráno přemýšlela:-) díky moc

barbora

Díky moc. Dešní den je plný úžasných věcí a lidí, které mi Bůh dává do cesty. Třeba dnešní mše je tím příkladem-mí přátele měli zásnuby :). Tak chvalme Pána... :)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka