Denní zamyšlení s Písmem

6. 11. 2008

6. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jak to, že nám Ježíš může zjevit Boha?


Žd 1,3: "On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech."

J 10,31-39: "Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“ Židé mu odpověděli: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.“ Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘ Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy – a Písmo musí platit – jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn? Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi! Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“ Opět se ho chtěli zmocnit, on jim však unikl."

J 1,18: "Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl."

Projdi si všechny texty; jakou v nich nalézáš odpověď na dnešní otázku? K dnešnímu ztišení si vyber ten, který Tě osloví.

Zobrazeno 2612×

Komentáře

staryvlk

J10,31-39
Tento text je dosti složitý na správné pochopení a je k němu potřebný církevní výklad. Je zřejmé,že Bůh lidi nepostavil tím,že je nazval bohy, na svoji úroveň.
Příště doporučuji lépe vybírat citáty. S.

Renata Svobodová

"věřte těm skutkům,..."

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka