Denní zamyšlení s Písmem

23.12.2008

23. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Narození Božího Syna, na které jsme se připravovali a snad i těšili, se má odehrát především v našem srdci, v našem životě. Dnešní žalm vyjadřuje touhu člověka po Bohu. Nech se jím vést. Popros Pána, aby se nově narodil v Tvém srdci.


 Ž 42

"42,1 Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce.
42,2 Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě Bože!
42,3 Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří?
42,4 Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají: "Kde je tvůj Bůh?"
42,5 Vzpomínám na to a duši vylévám sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek.
42,6 Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse.
42,7 Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z chermónských končin, od hory Miseáru.  
42,8 Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne valí.
42,9 Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou! Modlím se k Bohu života mého,
42,10 promlouvám k Bohu, své skále: "Proč na mně zapomínáš, proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele?"
42,11 Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají: "Kde je tvůj Bůh?"
42,12 Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. je můj Bůh."
                                                                              zdroj: cho.jump.cz

Zobrazeno 1468×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka