Denní zamyšlení s Písmem

25.12.2008

25. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboj se Božích věcí, ale toho co není Boží. To je zásadní pro život.
3.den Maria to uchovávala v srdci a přineslo to svůj užitek. Když ty uchováš Boží slovo ve svém srdci přinese užitek o jaké se ti ani nesnilo.


Lk 2,10-20

 

"2,10 Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.
2,11 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
2,12 Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, poležené do jeslí."
2,13 A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
2,14 "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."
2,15 Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil."  
2,16 Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.
2,17 Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti.
2,18 Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli.
2,19 Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.
2,20 Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno."

                                                                    zdroj: cho.jump.cz 

Zobrazeno 1344×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka