Denní zamyšlení s Písmem

1.1.2009

1. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Společně se Zachariášem dnes můžeš děkovat Bohu. Přidej konkrétní díky z Tvého života. 


 Lk 1,68-79 

"1,68 "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid
1,69 a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka,
1,70 jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna;
1,71 zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí,
1,72 slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu,
1,73 na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá,
1,74 abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu
1,75 jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.
1,76 A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu
1,77 a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů,
1,78 pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti,
1,79 aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje."

                                                                             zdroj: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka