Denní zamyšlení s Písmem

12.1.2009

12. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Co vyznává Petr o Ježíši? Kým je Ježíš pro Tebe? Odpověz si vlastními slovy.


Mt 16,13-20  

"16,13 Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy ptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?"
16,14 Oni řekli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků."
16,15 Řekne jim: "A za koho mě pokládáte vy?"
16,16 Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého."
16,17 Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.  
16,18 A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
16,19 Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.
16,20 Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš."

                                                                   zdroj: jump.cho.cz
 

Sdílet

Komentáře

Ester smysl života....

Maniik všechno...je to moje naděje!!nepopsatelné....to ví jen ON,CO PRO MĚ ZNAMENÁ

Melasa Ježíš je pro mě nejlepší přítel, u kterého si můžu být jistá, že mě nikdy nezklame, že mě nikdy neopustí.

tinnka Ježiš je pre mňa nekonečná záhada. Mlčí keď chcem aby rozprával, a rozpráva keď chcem aby bol ticho

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka