Denní zamyšlení s Písmem

25.1.2009

25. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

K čemu Tě vybízí Ježíš v horské řeči? K jakému postoji srdce? 


Mt 6,19-34 

"6,19 Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
6,20 Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
6,21 Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
6,22 Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.
6,23 Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?
6,24 Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
6,25 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
6,26 Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?  
6,27 Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
6,28 A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou -
6,29 a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich.
6,30 Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?
6,31 Nemějte tedy starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?
6,32 Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
6,33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
6,34 Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení."


 zdroj: jump.cho.cz 

Sdílet

Komentáře

růžetrnitá Díky za tohle slovo. Mám v poslední době dost důvodů dělat si starosti o hmotný věci a vidím, jak to unavuje. I když jsem tahle slova četla nebo slyšela mnohokrát, dnes vidím jasně, co mám a co zas nemám dělat. Co je OPRAVDU důležité, abych nebyla nějaký pohanokřesťan nebo dokonce...

sleja "Nedělejte si tedy starost o zítřek"<br />
Páni,tyhle slova jsem potřebovala slyšet, díky moc

Archyl Ještě se nikdy nestalo,aby to nějak nedopadlo.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka