Denní zamyšlení s Písmem

11.2.2009

11. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jaká je smutná pravda o nás? Jak jsme ospravedlňováni?


 Ř 3,10-24 

3,10 jak je psáno: 'Nikdo není spravedlivý, není ani jeden,
3,11 nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha;
3,12 všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.
3,13 Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech,
3,14 jejich ústa jsou samá kletba a hořkost,
3,15 jejich nohy spěchají prolévat krev,
3,16 zhouba a bída je na jejich cestách;
3,17 nepoznali cestu pokoje
3,18 a úctu před Bohem nemají.'  
3,19 Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny.
3,20 Vždyť ze skutků zákona 'nebude pře ním nikdo ospravedlněn', neboť ze zákona pochází poznání hříchu.
3,21 Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky,
3,22 Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu:
3,23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
3,24 jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

zdroj: jump.cho.cz  

Sdílet

Komentáře

kopr-etinka to není moc optimistické...

růžetrnitá To se jen tak zdá Kopretinko, v posledním verši je rozuzlení. Myslím, že nám to brání koukat se kolem sebe a říkat si, no tenhle je horší, tenhle lepší než já, jo, ten je dokonalý a tenhle nestojí za nic... <br />
Mně to připomíná příběh, kdy Ježíšovi přivedli cozoložinici a on jim řekl: Kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem. Nikdo nehodil, Ježíš nikoho neodsoudil. Jeho milosrdenství je úžasné, očišťující, to je láska na N-tou.

Med-yai "Amen pravím vám,že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu Svatému, nemá odpuštění navěky, ale je vinen věčným hříchem." (Mk 3,28-29) <br />
Kdybychom se měli řídit vždy jen jedním výrokem písma, bylo by to špatné. Je dobré vždy hledět i na jiná místa Písma.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka