Denní zamyšlení s Písmem

12.2.2009

12. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Znovu, možná poprvé si v tichu uvědom, že Bůh nečeká na Tvé dokonalé jednání, na Tvé bezchybné plnění zákona. Čeká, až se skutečně opřeš o jeho Syna, až uvěříš, že on nesl i Tvé viny a zrady. Že to, že jsi před Bohem spravedlivý, je nezasloužený Boží dar. Tuto spravedlnost můžeš přijmout vírou v Ježíše Krista.


Ř 3,23-31  

3,23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
3,24 jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.
3,25 Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.
3,26 Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše.
3,27 Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry.  
3,28 Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.
3,29 Je snad Bůh toliko Bohem židů? Což není též Bohem pohanů? Zajisté i pohanů!
3,30 Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru.
3,31 To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne! Naopak, zákon potvrzujeme.

zdroj: jump.cho.cz  

Zobrazeno 1214×

Komentáře

Ester

"Znovu, možná poprvé si v tichu uvědom, že Bůh nečeká na Tvé dokonalé jednání, na Tvé bezchybné plnění zákona. Čeká, až se skutečně opřeš o jeho Syna, až uvěříš, že on nesl i Tvé viny a zrady. Že to, že jsi před Bohem spravedlivý, je nezasloužený Boží dar. Tuto spravedlnost můžeš přijmout vírou v Ježíše Krista."<br />
<br />
Nic jinýho celý leta neříkám:-) A pořád jsou lidi, kteří si myslí, že jde o to být dokonalý - perfektní - bezchybný....

růžetrnitá

Díky za tohle zamyšlení. <br />
Ester, rozumím Ti, ale možná jde spíš o to , abych já se o to opřela, abych já tomu věřila - tím myslím, každý sám za sebe. Nikdy kolem sebe nebudem mít jen skvělý lidi. Jednou jsem si zapsala myšlenku, která se mi moc líbila. "Najdi pokoj, a tisíce kolem tebe naleznou Boha."

klaris

Tak přesně tohle jsem teď potřebovala slyšet :-). Moc mi to pomohlo.....

faun04

Ester: Jenže "Buďte tedy dokonalí, jako je doknalý váš nebeský Otec." Mt 5,48<br />
Možná, že dokonalost nespočívá v bezchybnosti, ale ve snaze o dokonalost...

floweret

na tento text mohu říci jedině AMEN. Pokud budeme chtít být souzeni podle naší dokonalosti/nedokonalosti, budeme jedině odsouzeni - a to spravedlivě... Pokud však se spolehneme na Pána, na to, že Ježíš nás zachránil. Ze díky Jeho dílu se na nás Otec dívá jako na bezhříšné a spravedlivé - prostě jako na svého Syna.. potom nás přijme, ne pro naše činy, ale pro Ježíšovo dílo..<br />
A plnění skutků zákona? To se dostaví, protože Bůh vykoná své dílo v srdci toho, kdo Mu uvěří, takže takový člověk není hnán ke hříchu, ale k životě i činům, ke kterým ho vede Duch... A tak je i Zákon potvrzován vírou..<br />
Chvála Pánu Ježíši, že se nemusíme spoléhat na svou dokonalost, ale na tu Jeho..

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka