Denní zamyšlení s Písmem

17.2.2009

17. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Možná si už připadáš obrácený, to ti tenkrát taky ,a přeci když přijali výzvu dostali se hloubš.


 Lk 3,1-6 

3,1 V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně,
3,2 za nejvyššího kněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti.
3,3 I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů",
3,4 jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: 'Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!
3,5 Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné;
3,6 a každý tvor uzří spasení Boží.'
 

zdroj: jump.cho.cz  

Sdílet

Komentáře

Jayef Chtěl jsem s zeptat: Kdo v těch úvodech ke čtením vymýšlí pravopis? Vždyť takhle se to přece nedá.. Zvlášť, když to svítí na titulní stránce signálů.

Hwest Jiříku, já bych řekl, že to tak je schválně ;)

FoX Hwest: Pokud je něco schválně, tak to tak musí být za nějakým účelem, s nějakým smyslem...a ten je v tomto případě kde?...

Hwest Fox: Jelikož je to převzato ze stránek JUMPu, předpokládám, že daný text je psán jazykem, který má být obdobný jazyku mladých pro které daný tábor je...Proto třeba ono slovo "hloubš".

Hwest FOX: <br />
PS: Pokud tomu tak není, tak si kladou stejnou otázku :))<br />
PS2: Bez chyb by to ale bylo skutečně lepší, nehledě na jazyk :)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka