Denní zamyšlení s Písmem

18.2.2009

18. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den
Janovým kázáním byly zasaženy široké vrstvy obyvatel. Každý cítil, že se ho Janovo burcující slovo nějak týká. To slovo je stále živé, mocné, burcující i dnes.

 Lk 3,7-18 
3,7 Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, Jan říkal: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem?
3,8 Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: 'Náš otec jest Abraham!' Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.
3,9 Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně."
3,10 Zástupy se Jana ptaly: "Co jen máme dělat?"
3,11 On jim odpověděl: "Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak."
3,12 Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: "Mistře, co máme dělat?"
3,13 On jim řekl: "Nevymáhejte víc, než máte nařízeno."
3,14 Tázali se ho i vojáci: "A co máme dělat my?" Řekl jim: "Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem."
3,15 Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš.
3,16 Na to Jan všem řekl: "Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.
3,17 Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm neuhasitelným."
3,18 A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst.
 
zdroj: jump.cho.cz  
Zobrazeno 1117×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka