Denní zamyšlení s Písmem

20.2.2009

20. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Svěř dnes Duchu Božímu celou postní dobu, aby to nebyl ztracený čas prázdného půstu a sebezapírání z vlastních sil. Pros jej, aby Tě on sám vedl tímto časem, časem Boží blízkosti, časem, v němž Tě Bůh zve blíž k sobě, časem milosti nového začátku. Ať Ti on sám ukazuje, co máš dělat,kam máš zvát Pána.


Lk 4,1-13  

 4,1 Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti
4,2 čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl.
4,3 Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb."
4,4 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem."
4,5 Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země
4,6 a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:
4,7 Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé."  
4,8 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat."
4,9 Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů;
4,10 vždyť je psáno 'andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili'
4,11 a 'na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen'."
4,12 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého."
4,13 Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.

zdroj: jump.cho.cz  

Zobrazeno 1752×

Komentáře

langer-hans

Duch ho vodil po poušti.. To je povzbudivé!

barbucha

Myslím, že tady je vidět, že jako Pán Ježíš, tak i my zakoušíme pokušení, a je třeba je rozeznat a odolat jim..Kéž nám v tom Bůh pomáhá...

berus711

povzbudivé... skutečně... to, že ho vodil... ale nezapomenout, že po poušti... ne růžovou zahradou...

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka