Denní zamyšlení s Písmem

20.2.2009

20. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Svěř dnes Duchu Božímu celou postní dobu, aby to nebyl ztracený čas prázdného půstu a sebezapírání z vlastních sil. Pros jej, aby Tě on sám vedl tímto časem, časem Boží blízkosti, časem, v němž Tě Bůh zve blíž k sobě, časem milosti nového začátku. Ať Ti on sám ukazuje, co máš dělat,kam máš zvát Pána.


Lk 4,1-13  

 4,1 Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti
4,2 čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl.
4,3 Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb."
4,4 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem."
4,5 Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země
4,6 a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:
4,7 Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé."  
4,8 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat."
4,9 Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů;
4,10 vždyť je psáno 'andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili'
4,11 a 'na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen'."
4,12 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého."
4,13 Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.

zdroj: jump.cho.cz  

Zobrazeno 1769×

Komentáře

langer-hans

Duch ho vodil po poušti.. To je povzbudivé!

barbucha

Myslím, že tady je vidět, že jako Pán Ježíš, tak i my zakoušíme pokušení, a je třeba je rozeznat a odolat jim..Kéž nám v tom Bůh pomáhá...

berus711

povzbudivé... skutečně... to, že ho vodil... ale nezapomenout, že po poušti... ne růžovou zahradou...

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka