Denní zamyšlení s Písmem

28.2.2009

28. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zůstaň s veršem, který Tě osloví.


 Ž 115 

115,1 Ne, nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!
115,2 Proč by měly pronárody říkat: "Kde je ten jejich bůh?"
115,3 Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná.
115,4 Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.
115,5 Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí,
115,6 mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí,
115,7 rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku.
115,8 Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.
115,9 Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem.
115,10 Áronův dome, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem.
115,11 Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem.
115,12 Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná: žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu,
115,13 žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým.
115,14 Hospodin ať vás rozmnoží, vás i vaše syny!
115,15 Jste Hospodinovi požehnaní; on učinil nebesa i zemi.
115,16 nebesa, ta patří Hospodinu zemi dal však lidem.
115,17 Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.
115,18 Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky. Haleluja.
 

zdroj: jump.cho.cz  

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka