Denní zamyšlení s Písmem

5.2.2009

5. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mojžíšova reakce na Boží povolání má od nadšení rozhodně daleko.


Ex 3,1-14; 4,1-17 

3,1 Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu.
3,2 Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoři, ale není jím stráven.
3,3 Řekl si? "Zajdu se podívat na ten veliký důkaz, proč keř neshoří."
3,4 Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zprostředku keře: "Mojžíši, Mojžíši!" Odpověděl: "Tu jsem."
3,5 Řekl: "Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá."
3,6 A pokračoval: "Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si zakryl tvář neboť se bál na Boha pohledět.
3,7 Hospodin dále řekl: "Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu který, je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti.
3,8 Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné do země oplývající mlékem a medem na místo Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců.
3,9 Věru, úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují.
3,10 Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta."
3,11 Ale Mojžíš Bohu namítal: "Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?"
3,12 Odpověděl: "Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře."
3,13 Avšak Mojžíš Bohu namítl: "Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?"
3,14 Bůh řekl Mojžíšovi: "jsem, který jsem." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám."

4,1 Mojžíš však znovu namítal: "Nikoli, neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou: Hospodin se ti neukázal."
4,2 Hospodin mu řekl: Co to máš v ruce?" Odpověděl: "Hůl."
4,3 Hospodin řekl: "Hoď ji na zem." Hodil ji na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěk.
4,4 Ale Hospodin Mojžíšovi poručil: "Vztáhni ruku a chyť ho za ocas." Vztáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl.
4,5 "Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův."
4,6 Dále jim Hospodin řekl. "Vlož si ruku za ňadra." Vložil tedy ruku za ňadra. Když ruku vytáhl, byla malomocná, bílá jako sníh.
4,7 Tu poručil: "Dej ruku zpět za ňadra." Dal ruku zpět za ňadra. Když ji ze záňadří vytáhl, byla opět jako ostatní tělo.
4,8 "A tak jestliže ti neuvěří a nedají na první znamení, uvěří druhému znamení.
4,9 Jestliže však neuvěří ani těmto dvěma znamením a neuposlechnou tě, nabereš vodu z Nilu a vyleješ ji na suchou zemi. Z vody, kterou nabereš z Nilu, se stane na suché zemi krev."  
4,10 Ale Mojžíš Hospodinu namítal: "Prosím, Panovníku, nejsem člověk výmluvný; nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk."
4,11 Hospodin mu však řekl: "Kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin?
4,12 Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!"
4,13 Ale Mojžíš odmítl: "Prosím, Panovníku, pošli si, koho chceš."
4,14 Tu Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl: "Což nemáš bratra Árona, toho lévijce? Znám ho, ten umí mluvit. Jde ti už naproti a bude se srdečně radovat, až tě uvidí.
4,15 Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás poučovat, co máte činit.
4,16 On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem.
4,17 A tuto hůl vezmi do ruky; budeš jí konat znamení."

zdroj: jump.cho.cz  

Zobrazeno 1327×

Komentáře

zdis

Tento text mám moc ráda. Hlavně Mojžíšovo:"Pošli si koho chceš"

Ester

Nikdy mi Mojžíšovo chování nepřišlo tak legrační jako teď, když to čtu znovu:-) Čím to asi bude?:-)

Ester

Zdis: No přesně - "pošli si koho chceš", ale mě ne:-)

pastorasi

V dnešním SLOVĚ mne zvlášť zaujala představa Boha. Je nesmírně důležité, když Bůh říká JSEM, JSEM KTERÝ JSEM. Tedy - stálé trvání, žije, existuje, je Pánem vesmíru a současně ví o každém z nás.

růžetrnitá

Jo, ono se to v teplíčku u počítače dobře přemýšlí o tom, jak to Mojžíš trochu "zvoral". Ale kdyby se teď zjevil Hospodin mě, abych šla před Klause a řekla mu, že mi Hospodin řekl, abych odvedla všechny křesťany - no, já nevím kam, třeba do misií, taky bych se do toho nehrnula. :-) Já toho Mojžíše docela chápu

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka