Denní zamyšlení s Písmem

6.2.2009

6. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jaký je ten důvod, díky kterému může Gedeón zvítězit nad Midjánci? Tato pravda je stále platná. Bůh si Tě může použít k čemukoli, budeš-li s ním.


 Sd 6,11-16 

6,11 I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Jóašovi Abíezerskému; jeho syn Gedeón mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midjánci.
6,12 Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej: "Hospodin s tebou, udatný bohatýre!"
6,13 Gedeón mu odpověděl: "Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali: 'Což nás Hospodin nevyvedl z Egypta?' Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do Gedeón mu odpověděl: "Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali: 'Což nás Hospodin nevyvedl z Egypta?' Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do  
6,13 rukou Midjánců." rukou Midjánců."
6,14 Hospodin se k němu obrátil a pravil: "Jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele z rukou Midjánců. Hle, já tě posílám."
6,15 On mu však namítl: "Dovol prosím, Panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější."
6,16 Ale Hospodin mu řekl: "Protože já budu s tebou, pobiješ Midjánce jako jediného muže."


zdroj: jump.cho.cz  

Sdílet

Komentáře

růžetrnitá A je to tu zase. Bůh nás vyvedl, udělal to či ono a teď je to všechno špatně a Bůh mlčí. Jenže jakmile promluví ke konkrétnímu člověku aby něco udělal, ten se začne ošívat: Já ne, já to neumím... (mně se nechce se svou kůží na trh, ať to udělá někdo jiný) A KDO, KDYŽ NE TY, KDYŽ NE JÁ?

juniper TO:růžetrnitá: to jsme bohužel celí my!!!!!!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka