Denní zamyšlení s Písmem

8.2.2009

8. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Možná si připadáš příliš mladý/á, nezkušený/á. Ani to pro Hospodina není problém, spolehneš-li se na něj.


 Jer 1,1-8 

1,1 Slova Jeremjáše, syna Chilkijášova, z kněží v Anatótu v zemi Benjamínově.
1,2 K němu se stalo slovo Hospodinovo za dnů judského krále Jošijáše, syna Amónova, ve třináctém roce jeho kralování.
1,3 Stávalo se též za dnů judského krále Jojakíma, syna Jošijášova, až do konce jedenáctého roku vlády judského krále Sidkijáše, syna Jóšijášova, až do přestěhování Jeruzaléma v pátém měsíci toho roku.
1,4 Stalo se ke mně slovo Hospodinovo:
1,5 "Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka."
1,6 Nato jsem odpověděl: "Ach, Panovníku Hospodine, nevím jak bych mluvil. Jsem přece chlapec."
1,7 Ale Hospodin mi řekl: "Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno co ti přikážu, řekneš.
1,8 Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův."
 

zdroj: jump.cho.cz  

Zobrazeno 1100×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka