Denní zamyšlení s Písmem

9.2.2009

9. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Koho si Ježíš volí.... Toho, jenž pronásledoval jeho učedníky....I Ananiáše povolal Bůh. Konkrétně k tomu, aby skrze něj byl Pavlovi vrácen zrak. I Ananiáš měl zprvu strach, ale poslechl svého Pána a ne svůj strach.


 Sk 9,1-16 

9,1 Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi
9,2 a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.
9,3 Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
9,4 Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?"
9,5 Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
9,6 Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.
9,7 Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho.
9,8 Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku.
9,9 Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.
9,10 V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: "Ananiáši!" On odpověděl: "Zde jsem, Pane."
9,11 Pán mu řekl: "Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí
9,12 a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl."
9,13 Ananiáš odpověděl: "Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě.
9,14 Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno."
9,15 Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.
9,16 Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno."

zdroj: jump.cho.cz  

Zobrazeno 1156×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka