Denní zamyšlení s Písmem

10.3.2009

10. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Existuje něco, čeho si Bůh cení víc, než obětí a darů.


 Mk 12,28-34 

12,28 Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?"
12,29 Ježíš odpověděl: "První je toto: 'Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;
12,30 miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své myli a z celé své síly'!
12,31 Druhé je toto: 'Miluj svého bližního jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato dvě není."  
12,32 I řekl mu ten zákoník: "Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho;
12,33 a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary."
12,34 Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." Potom se ho již nikdo otázat neodvážil.

zdroj: jump.cho.cz  
 

Sdílet

Komentáře

Theresie Tak o tomto budu dneska určitě celý en přemýšlet

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka