Denní zamyšlení s Písmem

13.3.2009

13. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Malá inspirace pro ty, kteří termín „láska k bližním“ slyší poprvé v životě. A nejen pro ně. 


 Kol 3,1-17 

3,1 Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
3,2 K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.
3,3 Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.
3,4 Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.
3,5 Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.
3,6 Pro takové věci přichází Boží hněv.
3,7 I vy jste dříve tak žili.
3,8 Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.
3,9 Neobelhávejte jeden druhého, svlečte se sebe starého člověka i s jeho skutky
3,10 a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.  
3,11 Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus.
3,12 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
3,13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
3,14 Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.
3,15 A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
3,16 Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší modrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.
3,17 Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
 

zdroj: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka