Denní zamyšlení s Písmem

21.3.2009

21. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

I kdybys byl sám Hospodinův mezi všemi lidmi bude on tvojí ochranou a bude ti věrný. To platí i ve škole i e společnosti i v rodině.


Jer 15,10-21  

15,10 Běda mi, matko má, že jsi mě zrodila, muže sporu a sváru pro celou zemi. Nic jsem si nevypůjčil, nikdo mi nepůjčil, všichni mi klnou.
15,11 Hospodin praví: "Nepřichystal jsem ti dobro? Nesrazil jsem kvůli tobě nepřítele v čase zlém, v čase soužení?
15,12 Dá se přerazit železo, železo ze severu, či bronz?
15,13 Tvé zboží a poklady vydám bez náhrady v plen za všechny tvé hříchy, páchané po celém tvém území.
15,14 Dám tě odvést tvými nepřáteli do země, kterou neznáš. Rozhoří se proti vám oheň roznícený mým hněvem."
15,15 Tys o tom věděl, Hospodine, pamatuj na mě a ujmi se mne. Vykonej za mne pomstu na těch, kdo mě pronásledují. Pro svou shovívavost mě odtud ještě neber. Věz, že pro tebe snáším potupu.
15,16 Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.  
15,17 Nesedám v kruhu těch, kdo se vysmívají, a nejásám. Kvůli tvé ruce sedím osamocen, neboť jsi mě naplnil svým hrozným hněvem.
15,18 Proč je má bolest trvalá a má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi tím, kdo jako by lhal, vodou nestálou.
15,19 Proto praví Hospodin toto: "Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě, staneš přede mnou. Budeš-li pronášet vzácná slova, nic bezcenného, budeš mými ústy. Oni se musejí obrátit k tobě, ty se k nim neobracej.
15,20 Učinil jsem tě vůči tomuto lidu nedostupnou bronzovou hradbou. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohu tě, neboť já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův.
15,21 Vysvobodím tě z rukou zlovolníků a vykoupím tě ze spárů katanů."
 

 zdroj: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

Klára Bětíková .. díky tobě Pane, že jsi se mnou ..

Nelinka Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohu tě, neboť já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův.....jediná jistota je v Bohu...toho NIKDO nepřemůže!

Beatrice I kdybys byl sám Hospodinův mezi všemi lidmi bude on tvojí ochranou a bude ti věrný.<br />
<br />
Ještě abych Hospodinu byla mezi všemi věrná já...

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka