Denní zamyšlení s Písmem

12.4.2009

12. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ten, který zemřel, žije. Kdo byl mrtev, vstal. Svěř se pod jeho vládu.


20,1 První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.
20,2 Běžela s Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili."
20,3 Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu.
20,4 Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první.
20,5 Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel.
20,6 Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna,
20,7 ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě.
20,8 Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil.
20,9 Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých.
20,10 Oba učedníci se pak vrátili domů.
20,11 Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu
20,12 a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou.
20,13 Otázali se Marie: "Proč pláčeš?" Odpověděla jim: "Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili."
20,14 Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on.
20,15 Ježíš jí řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V domění, že je to zahradník, mu odpověděla: "Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu."
20,16 Ježíš jí řekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky "Rabbuni", to znamená 'Mistře'.
20,17 Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu."
20,18 Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl."

zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1192×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka