Denní zamyšlení s Písmem

16.4.2009

16. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nechej se vtáhnout do vyprávění o Petrově a Janově svědectví. Pros o milost svědčit druhým, o odvahu.


Sk 4,1-22

4,1 Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji,
4,2 rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých.
4,3 Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer.
4,4 Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na pět tisíc.
4,5 Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší a znalci zákona,
4,6 velekněz Annáš, Kaifáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu,
4,7 dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat: "Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?"
4,8 Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: "Vůdcové lidu a starší,
4,9 když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil,
4,10 vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského; kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.
4,11 Ježíš je ten, kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
4,12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.  
4,13 Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.
4,14 A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli.
4,15 Poručili jim, aby opustili zasedání; pak se mezi sebou radili:
4,16 "Co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí, a my to nemůžeme popřít.
4,17 Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat."
4,18 Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili.
4,19 Ale Petr a Jan jim odpověděli: "Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho.
4,20 Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet."
4,21 A tak jim pohrozili a propustili je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat; také měli obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo.
4,22 Tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo totiž už přes čtyřicet let.

zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1131×

Komentáře

akrimka

Zajímavé na to je, že vzkříšení tolik lidí pobuřuje, jsou ještě tak schopni pochopit a uznat, že Ježíš Nazaretský byl ukřižován, ale poté byl vzkříšen jako Kristus a že nyní sedí v nebesích po pravici Otce a je živý ve vzkříšeném těle, to všem připadá jako nějaká science-fiction, no ale já jsem je jako malá celkem hltala:-D

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka