Denní zamyšlení s Písmem

23.4.2009

23. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.


Lk 19,1-10

19,1 Ježíš vešel do Jericha a procházel jím.
19,2 Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč;
19,3 toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit.
19,4 Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít.
19,5 Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě."
19,6 On rychle slezl a s radostí jej přijal.
19,7 Všichni, kdo to viděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!"
19,8 Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně."
19,9 Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.
19,10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."

zdroj: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

floweret Šťastný ten, kdo si uvědomuje, že je jen hříšník, který si do nebe nemůže nijak pomoci, a že potřebuje Boha... Hříšníky přišel Ježíš zachránit, ne ty, kdo si myslí, že jsou v pořádku, nebo že si nějak sami pomohou (ať už svou nábožností, nebo čímkoli jiným)..

mariajana Jak je dobře, že je člověk jen malý a občas hyne... Pak přijde Ježíš, uchopí jej za ruce, postaví a řekne: dnes přišlo spasení do tohoto domu. <br />
To je ona blahoslavená vina.

vojtec Dnes přišlo spasení do mého domu.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka