Denní zamyšlení s Písmem

25.4.2009

25. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš vítězí nad každým pokušením, pokud mu je odevzdáš.


Mt 4,1-11

4,1 Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
4,2 Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.
4,3 Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby."
4,4 On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"
4,5 Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu
4,6 a řekne mu: Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: 'Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen'!"  
4,7 Ježíš mu pravil: "Je také psáno: 'Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.'"
4,8 Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu
4,9 a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět."
4,10 Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 'Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'"
4,11 V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1139×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka