Denní zamyšlení s Písmem

5.4.2009

5. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jak je to s tvojí věrností, pro kterou jsi se rozhodl předvčerejškem? Raduj se, že Ježíš je Králem.


Lk 3,1-6

"V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boži slovo Jan, syn Zachariášův.
Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řeči proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“

 

 

zdroj: jump.cho.cz

 

Zobrazeno 1444×

Komentáře

metod

Dík, tohle se povedlo.

floweret

a co naše pokání? co naše "metanoia"? taky jsme se jednou provždy a bez zadních vrátek a spoléhání na sebe odvrátili od hříchů a obrátili směrem k Bohu?

Korka

naša matonoia - hm... dobra otázka pre každého jedného z nás. Je na zamyslenie a odpovedať si má každý z nás sám a to zodpovedne, pravdivo.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka