Denní zamyšlení s Písmem

9.4.2009

9. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dovol Ježíši, aby k tobě přistoupil jako služebník a umyl ti nohy.


J 13,1-17

13,1 Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce.
13,2 Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil,
13,3 Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází,
13,4 odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se;
13,5 pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán.
13,6 Přišel s Šimonu Petrovi a ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?"
13,7 Ježíš mu odpověděl: "Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš."
13,8 Petr mu řekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Ježíš odpověděl: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl." 13,9 Řekl mu Šimon Petr: "Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!"
13,10 Ježíš mu řekl: "Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni."
13,11 Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čisti.
13,12 Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: "Chápete, co jsem vám učinil?
13,13 Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem.
13,14 Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.
13,15 Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.
13,16 Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.
13,17 Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.

zdroj: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

floweret "Ježíš mu odpověděl: "Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.".."<br />
<br />
I my tolikrát nechápeme, co se kolem nás děje... Ani učedníci nechápali, co se to děje, proč jim berou Mistra, proč Ho mučí a vraždí.. Docházelo jim, že to utrpení měli procházet oni a že Ježíš umíral za jejich hříchy a nechal na sebe vylít Boží hněv? A dochází to nám?<br />
<br />
"miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce."

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka