Denní zamyšlení s Písmem

7.6.2009

7. 6. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hned první dva verše Tě ujišťují o tom, že nepatříš mezi chráněný druh, kterému se pokušení obloukem vyhne. Ježíš byl plný Ducha, dokonce Duch jej vodil po poušti a přesto jej ďábel pokoušel. Nelekej se a pevně se postav proti, ne ve své, ale v Boží síle, v Ježíšově jménu. Jsi povolán k vítězství v jeho jménu.


Lk 4,1-13

4,1 Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti
4,2 čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl.
4,3 Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb."
4,4 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem."
4,5 Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země
4,6 a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:
4,7 Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé."  
4,8 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat."
4,9 Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů;
4,10 vždyť je psáno 'andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili'
4,11 a 'na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen'."
4,12 Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého."
4,13 Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.

zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1116×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka