Denní zamyšlení s Písmem

23.7.2009

23. 7. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Co můžeš udělat ty? Až dnes budeš někomu pomáhat, hrát si s mladším sourozencem, pracovat s babičkou na zahradě, ... zkus si uvědomit, že si hraješ s malým Ježíšem, na zahradě pomáháš Ježíši, .... Zkus vidět v druhých Krista a podle tohoto pohledu s nimi jednej.


Mt 25,31-46

25,31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;
25,32 a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,
25,33 ovce postaví po pravici a kozly po levici.
25,34 Tehdy řekne král těm, po pravici: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
25,35 Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
25,36 byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.'
25,37 Tu mu ti spravedliví odpovědí: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
25,38 Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?
25,39 Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?
25,40 Král odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.'
25,41 Potom řekne těm na levici: 'Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!
25,42 Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,
25,43 byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mně.'
25,44 Tehdy odpoví i oni: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?'
25,45 On jim odpoví: 'Amen, pravím vám, cokoli jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.'
25,46 A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."

Sdílet

Komentáře

Kristýnka1 Hm,tak budu pracovat na nápravě.

faraon 'Amen, pravím vám, cokoli jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.'<br />
<br />
Bože, prosím, dej mi dar rozlišování, abych poznal i v tom "nejodpornějším" člověku svého bližního.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka