Denní zamyšlení s Písmem

24.7.2009

24. 7. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Svatost, to je někdy také kráčet k Ježíši po vlnách, s pohledem upřeným jen na něj. Nenech si ničím zastřít tento pohled na Ježíše, bojuj o něj a znovu a znovu se k němu vracej.


Mt 14,22-33

14,22 Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy.
14,23 Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám.
14,24 Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní.
14,25 K ránu šel k nim, kráčeje po moři.
14,26 Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se , že je to přízrak, a křičeli strachem.
14,27 Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!"  
14,28 Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!"
14,29 A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.
14,30 Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!"
14,31 Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?"
14,32 Když vstoupili na loď, vítr se utišil.
14,33 Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: "Jistě jsi Boží Syn."

zdroj: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

Ester Tak tenhle text je mi docela dost blízkej.... Teda, mám k němu hafo asociací....<br />
....od svýho příspěvku Bouře na moři (doufám, že to tak můžu napsat:-)) přes vyprávění kamaráda, který už pár bouří nejen na moři zažil až po letošní KCHK, kde právě tohle bylo ústřední téma:-) <br />
Vlastní zkušenosti podobné těm Petrovým nepočítaje:-)

akrimka je to přesné, taky se mi na tu loď do bouře moc nechce, mám raději své pohodlíčko...díky za tato slova!:-)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka