Denní zamyšlení s Písmem

27.7.2009

27. 7. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Buď bdělý. Vyrovnej své dluhy vůči druhým lidem. Pokud jsi nejsi vědom žádných dluhů, pros o světlo Ducha svatého. Ne, abys nutně nějaké vyrobil... ale abys případně uviděl ty, o kterých jsi neměl tušení. Aby Duch sám obnovil tvé srdce, naplnil tě, dal ti pookřát, upevnil tě a vyzbrojil na cestu.


Mt 24,36-51

24,36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.
24,37 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé:
24,38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu,
24,39 a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.
24,40 Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.
24,41 Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
24,42 Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.
24,43 Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. 24,44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
24,45 Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
24,46 Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
24,47 Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
24,48 Když si však špatný služebník řekne: 'Můj pán nejde',
24,49 a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,
24,50 tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,
24,51 vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.

zdroj: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

mavenka jj to je fakt ale je to nádherné

floweret fakt úžasné slovo... zrovna na ně jsem včera slyšela dobré kázání:<br />
http://www.reformacia.sk/?zbor=&p=3&pp=news&ppr=news (s datumem 24.6.)<br />
.. opravdu se zamysleme, nakolik jsme připraveni...

wqfds moc pravdivé a krásné

akrimka Ano, díky Pane za toto slovo, vyrovnat své dluhy vůči lidem, kteří nám ubližovali a my jsem jim to měli za zlé je "dobrá příprava" na Den Páně....myslím si, že každý den bychom měli být jako připraveni a proto: udělejme věci nyní, dokud den trvá, aby zítra již nebylo pozdě a my mohli vejít do odpočinutí svého Pána :-)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka