Denní zamyšlení s Písmem

1.8.2009

1. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

I tebe Pán posílá. Neboj se, nejsi v tom sám.


Lk 10,1-12

10,1 Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít.
10,2 Řekl jim: "Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.
10,3 Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.
10,4 Neberte si měšec ani mošnu ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte.
10,5 Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: 'Pokoj tomuto domu!'
10,6 A přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine; ne-li, vrátí se opět k vám.
10,7 V tom domě zůstaňte, jezte a pijte, co vám dají, neboť 'hoden je dělník své mzdy'! Nepřecházejte z domu do domu.  
10,8 A když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží;
10,9 uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim: 'Přiblížilo se k vám království Boží.'
10,10 Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte:
10,11 'Vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou! Ale to vězte: Přiblížilo se království Boží'.
10,12 Pravím vám, že Sodomě bude v onen den lehčeji než tomu městu.

zdroj: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

maruska Krásné noční zamyšlení ;)

akrimka je to geniální text pro kázání evangelia.<br />
Díky za ta slova:-)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka