Denní zamyšlení s Písmem

13. 9. 2009

13. 9. 2009 0:00

Řím 15,13 Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.


Velikonoční zvolání „Kristus vstal z mrtvých!“ se ozývá po zemi a v odpověď zní: „On opravdu vstal!“ 
Každá neděle je oslavou Vzkříšení, toho nejhlubšího důvodu naděje, že smrt je přemožena a v Kristu je všechen život vzkříšen. Už nad námi nemá moc temnota. Nemusíš udělat mnoho, stačí hledat Ježíše. Radost Marie Magdalény, radost apoštolů je neočekávanou odpovědí na hledání lásky. Zavřené dveře strachu jsou překonány silou lásky. Nedůvěra, smutek, nejistota, ztráta smyslu života jsou pryč, protože láska je Ježíš vstal z mrtvých! Neděle je den vzkříšeného Pána. Navzdory povinnostem a starostem si uvědom, že tento den je svátkem  a vyjádřením bezbřehé důvěry, že Bůh odpovídá svou láskou na důvěru v Něj vloženou. Dnes si uvědom, že výsledek všech tvých životních snah závisí na Bohu a ne na tobě. V modlitbě také můžeš vyjádřit to, co vyznáváš při každé mši svaté po proměňování: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.

V Kristu naděje již dosáhla naplnění. Nyní nezbývá než očekávat jeho viditelný příchod, až se vrátí ve slávě. (Jan Pavel II.)

 

Papežská návštěva ČR 2009

Sdílet

Komentáře

floweret Máme ten "pokoj ve víře"? Nemyslím uchlácholení, nebo doufání typu "snad to zvládnu/ snad se po smrti dostanu do nebe"... Ale opravdový pokoj, že Bůh splní, co slíbil - že mě skutečně přijme-ne pro mé skutky, ale pro dílo svého Syna... <br />
Jsme plni radosti? I přes všechny každodenní starosti "vždy se radujte"... vždy máme důvod k radosti, protože víme, že Bůh nás spasil, jestliže se spoléháme na Ježíše Krista - ne na sebe..

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka