Denní zamyšlení s Písmem

25. 9. 2009

25. 9. 2009 8:45
Rubrika: O Slově na den | Štítky: akce:navsteva-papeze

2Tim 4,1-5 Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. 


Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě.


Mezi těmi, kdo byli svatořečeni, je mnoho kněží, řeholníků a řeholnic. Znamená to, že je to „svatější“ cesta? Zdaleka ne. Jen jsou možná více vidět a mají lepší výchozí podmínky pro uskutečnění hrdinské cesty svatosti. Každý člověk je však povolán k tomu, aby v jeho životě bylo zřejmé, že Ježíšovo evangelium je cestou k dosažení plnosti lidského života. Jsi k tomu povolán(a) i Ty. Zvláště v dnešní době je potřeba, aby lidé ve světě žili a hlásali otevřeně, že křesťanství není soubor pouček a nedělní zbožnost. Dnes Tě poprosím o tuto modlitbu. Bezesporu je zde (opět) ta doba, kdy lidé raději poslouchají polopravdy a příjemnější skutečnosti, které je nezavazují k vyznání víry. Pros za sebe i za ty, kdo vedou církev, aby nám Bůh dal odvahu vzdát se všeho a následovat svého Mistra a Pána, Ježíše, kamkoliv nás povede. K životu ve svatosti je opravdu potřeba odvaha a síla Ducha svatého. Vyprošuj si odvahu být svědkem víry jako živého vztahu k ukřižovanému Ježíši.

 

Neměli bychom se vyhýbat Božím břemenům, protože jsou cestami k Jeho požehnání. (Alfred Delp)

 

Papežská návštěva ČR 2009

Sdílet

Komentáře

floweret "Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím."<br />
<br />
Není už ta doba náhodou tady? Hledáme vyznání podle toho, co se hodí nám, našemu pohledu na svět? Nebo je pro nás podstatné:"Hlásej slovo Boží"... hlásáme to a žijeme? nebo si hledáme svje cesty.. podle svých přání... a kazatele, kteří nám "sedí", nebo děláme to, co On nám svěřil ve svém Slově?<br />
<br />
"křesťanství není soubor pouček a nedělní zbožnost." - na tohle téma jsem zrovna publikovala na blogu článek.

cristiano Nádherný text Písma! Právě aktuální v těchto dnech! Nicméně autor článku svým komentářem nevystihnul, ba ani nenavázal na původní text Písma, což je trošku škoda. <br />
<br />
Naprosto souhlasím se slovy floweret, kde píše: "... hlásáme to a žijeme? nebo si hledáme svje cesty.. podle svých přání... a kazatele, kteří nám "sedí", nebo děláme to, co On nám svěřil ve svém Slově?" Na to lze říci jen amen.

cristiano ...dovolím si všechny povzbudit, k svědectví víry nejen k ukřižovanému Ježíši,.. ale zvláště doporučuji upřít svůj zrak k tomu, že byl vzkříšen!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka