Denní zamyšlení s Písmem

27. 9. 2009

27. 9. 2009 0:00

Mt 16,17-19 Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi."


 

  Mám pro tebe dvě otázky:  
  1) V čem je podstata tvé víry, na jakém základě tvá víra stojí?  
  2) Počítáš s Božím zjevením a s Božím vedením, nebo chceš všechno racionálně zdůvodnit, logicky podložit, a jak se to konkrétně projevuje?

  A dvě pobídky:  
  1) Naslouchej slovům papeže a pokus se je promýšlet. Možná se ti budou zdát příliš vzdálená, ale neboj se. Objevíš jistě mnoho pěkného také pro svůj život. 
  2) Sepni ruce a modli se. Je třeba modlit se i za ty, kteří se staví proti papeži, církvi nebo samotnému Bohu. Aby poznali Ježíše a abychom se jednou setkali s Bohem tváří v tvář v jeho odpuštění.


  Jak papež, tak poslední věřící podléhají majestátu svědomí. (John Henry Newman)

   

  Papežská návštěva ČR 2009

Sdílet

Komentáře

cristiano Kdo nesouhlasí s postavou papeže automaticky podle pisatele článku nezná Ježíše? Když někdo věří, že Svatý Otec je v nebesích, proč má věřit ještě v Jeho "náhražku"? Takový článek naprosto uráží všechny, kdo nevěří v katolickou tradici a věří v pravého zmrtvychvstalého Ježíše Krista!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka