Denní zamyšlení s Písmem

8. 10. 2009

8. 10. 2009 0:13
Rubrika: O Slově na den

Kol 3,1-17 1Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. 2K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.


3Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. 4Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. 5Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. 6Pro takové věci přichází Boží hněv. 7I vy jste dříve tak žili. 8Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. 9Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky 10a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele. 11Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus. 12Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. 13Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 14Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. 15A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. 16Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. 17Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Malá inspirace pro ty, kteří termín „láska k bližním" slyší poprvé v životě. A nejen pro ně.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1233×

Komentáře

floweret

smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. 6Pro takové věci přichází Boží hněv. 7I vy jste dříve tak žili. <br />
- uvědomujeme si, že jsme vlastně v podstatě zlí?<br />
<br />
8Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. 9Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky 10a oblečte nového, který dochází pravého poznání<br />
- odhodili jsme už to všechno? opustili jsme svou hříšnou přirozenost? zemřeli jsme starému životu?<br />
<br />
3Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.<br />
<br />
A buďte vděčni. 16Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. 17Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.<br />
- co slovo, to perla!

akrimka

člověk není zlý, ale ten Zlý v něm je zlý, odhodit špatné vlastnosti znamená svléci starého člověka a obléci nového je žít životem krista:-)

pastorasi

Tady není povrchnost.Také jste si všimli, jak je každá věta apoštola Pavla vydatná, bohatá a hlubokého významu?

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka