Denní zamyšlení s Písmem

12. 11. 2009

12. 11. 2009 9:20
Rubrika: O Slově na den

Modleme se za mladé věřící v místech, kde je jich málo a jsou bez možnosti kontaktu se svými vrstevníky.

 


 

Týden modliteb za signály.cz

Mt 28, 16-20

16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. 17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. 18 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

 

Komentář

Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." Opět se tu vnucuje otázka - věřím tomu? Skutečně věřím tomu, že Ježíš plní tento svůj příslib a je s námi den co den, minutu za minutou, stále...?

Apoštolové uposlechli Ježíšova příkazu a odebrali se na horu, kterou jim On určil. Je zajímavé, že evangelista si neodpusťil jednu poznámku. Sice se apoštolové Ježíši klaněli, ale „někteří pochybovali." Proč Matouš tuto až idylickou scénu ruší tak obyčejnými lidskými záležitostmi? Někteří pochybovali. Není to i naše zkušenost, když jsme sami bez společenství svých vrstevníků (a oni pochybovali i ve společenství svých bratří)? Nedoléhá na nás pocit, že je zbytečné se o něco snažit a nenapadá nás otázka, čemu jsem to vůbec uvěřil? Někteří pochybovali.

Přesto dostávají úkol: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého." Vcelku velká důvěra Ježíše Krista v ty, kteří pochybují a nejsou si jisti ani sami sebou. Dále Matouš uvádí „...a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal." V dalším kroku Ježíš svěřuje apoštolům úkol jít a hlásat, co je samotné Ježíš naučil, co jim př ikázal. Důvěra a úkol. Pochybnosti mohou přicházet, ale nesmíme zapomínat, že nám byl svěřen nejen nelehký úkol, ale i důvěra, že ho zvládneme. Zbývá ještě jedno, a to ujištění. „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." Já jsem s vámi. Já vás neopustím, kamkoli půjdete a kdekoli budete, já jsem s vámi. Důvěra, úkol, ujištění.

Člověk v nevěřícím prostředí může často vnímat pocit osamělosti, zvlášť pokud odešel ze svého města nebo vesnice, kde měl své věřící vrstevníky. Je potřeba stále pamatovat, že je neopouštím ani neztrácím, i když s nimi nejsem fyzicky v kontaktu. I nadále s nimi mohu i komunikovat a prohlubovat vztah a sám sebe upevňovat ve víře.

Navíc, vlastně ne navíc ale především, je tu Ježíš Kristus, který říká: „A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." Já jsem s tebou.

 

Přímluvy

Pane odpusť mi, když zůstávám v pochybnostech o Tvé přítomnosti v mém životě.

Kyrie eleison

Pane odpusť mi, když se uzavírám do sebe ve své sebelítosti a zklamání.

Kyrie eleison

Pane odpusť mi, když rezignuji na uskutečňování Tvého příkazu: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky."

Kyrie eleison

 

Prosíme Tě, Pane, pomáhej mladým lidem nacházet opravdová přátelství, která by je posilovala na cestě za Tebou.

Kyrie eleison

Prosíme Tě, Pane, ať si stále uvědomujeme Tvoji přítomnost v našem životě.

Kyrie eleison

Prosíme Tě, Pane, pomoz nám být opravdovými zvěstovateli Tvé radostné zvěsti.

Kyrie eleison

 

Otče náš...

Zobrazeno 1121×

Komentáře

zipet

Děkuji za tento krásný komentář k dnešnímu čtení z Písma!Moc dobře ze zkušenosti vím, o čem je řeč, když člověk nemá kolem sebe dostatek věřících přátel, když ty, se kterými ve víře rostl, musí opustit... <br />
Nejúčinnější je opravdu spolehnout se na jediného Přítele, který nás nikdy v životě neopustí, ať už půjdeme kamkoli:-) On nám důvěřuje. Záleží, nakolik my důvěřujeme Jemu.

Olišek

Docela často se s tímto problémem potýkám. Dokonce to dojde tak daleko,že se mi nechce modlit, nechce se mi o Boha opírat a nechce se mi na něj myslet,když je mi zle. Ale stejně někde v hloubi duše cítím, že je to jen chvilkové rozpoložení,které musím vědomě překonat. A vždycky, když to překonám, modlitba mi přinese obrovslou sílu a klid.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka