Denní zamyšlení s Písmem

13. 11. 2009

13. 11. 2009 12:35
Rubrika: O Slově na den

Modleme se za prostředí internetu a jejich uživatele, aby zde nacházeli místa setkání v Duchu a Lásce a stali se tak posilou pro každodenní život.


 

Žl 10,1-18

1 Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš?

2 Ponížený je pro zpupnost svévolníka v jednom ohni. Ať se zapletou v těch piklech, které vymýšlejí!

3 Když svévolník chválí, pak jen pro své choutky, když chamtivec dobrořečí, znevažuje Hospodina.

4 Svévolník ve zpupném hněvu říká: "Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není." Odtud všechny jeho pikle.

5 Úspěšné jsou jeho cesty v každ é době, vysoko jsou od něho tvé soudy, soptí proti všem svým protivníkům.

6 Říkává si v srdci: "Mnou nic neotřese. Z pokolení do pokolení mě nepotká nic zlého."

7 V ústech má jen samou kletbu, lest a útisk, na jazyku trápení a ničemnosti.

8 Na nádvořích číhá na čekané, v skrýších vraždí nevinného, jeho oči pasou po bezbranném.

9 Číhá v úkrytu jak v houští lev, číhá na poníženého, aby se ho zmocnil, zmocnil se ho, do sítě ho vtáhl.

10 Plíží se a krčí a bezbranní upadají do jeho spárů.

11 Říkává si v srdci: "Bůh vše zapomíná, skryl svou tvář, nikdy nic neuvidí."

12 Povstaň, Hospodine Bože, pozvedni svou ruku, nezapomeň na ponižované!

13 Smí svévolník znevažovat Boha, říkat si v srdci: "Ty nic nevypátráš"?

14 Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Bezbranný se spoléhá na tebe, sirotkovi poskytuješ pomoc.

15 Přeraz paži svévolníka, paži zlého. Jeho svévoli vypátráš, nic ti neunikne.

16 Hospodin je Králem navěky a navždy, pronárody zmizí z jeho země.

17 Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho,

18 zjednáš právo sirotkovi, právo zdeptanému; člověk na zemi už nebude vzbuzovat strach.

 

Komentář

Můžeme se setkat s názorem, že internet je zlý, že je to Zlo samo. Řekněme, že s internetem je to jako s penězi. Z morálního hlediska se nedá rozlišit, jestli jsou peníze dobré špatné. Vždy záleží na jejich uživateli, k jakému účelu je použije. Jestli ke zlému, tak se z peněz stává prostředek zla, jestli k dobru, stávají se naopak prostředkem dobrého.

O internetu nemůžeme říct, ani že je dobrý, ani že je zlý. Vždy bude záležet na jednotlivém uživateli, jaké stránky si vybere, jaké stránky hodlá sledovat, o co se chce zajímat, jak a kolik času zde stráví. Je potřeba říct, že i čas strávený na „dobrých" stránkách nemusí být vždy dobře stráveným časem.

Internet můžeme přirovnat také k ohni. Dobrý sluha, ale špatný pán. Prostředí internetu má sloužit a bytostné zaměření člověka je zaměření k dobru, proto i využití tohoto sluhy by mělo směřovat k rozšiřování dobra v tomto světě. Pokud se ale stane internet pánem mého života nebo i pánem nade mnou, je zle.

Na mnohých stránkách lze najít mnoho krásného a užitečného obsahu, na druhou stranu je to skvělý prostředek i pro Božího nepřítele. Je tedy důležité být obezřetný. „Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice." Mt 10,16. Výběr dobrého obsahu je ale jen jedna polovina věci. Tou druhou je úkol rozšiřovat to dobré a krásné a to nejen výběrem dobrého a krásného, ale i aktivním podílením se na dobru a kráse, která se bude na internetu nacházet. To je opět velký úkol a výzva.

 

Přímluvy

Pane, odpusť mi, že ne vždy jsem hledal na internetu to dobré a krásné.

Kyrie eleison

Pane, odpusť mi, že čas strávený na internetu byl často na úkor modlitby a vztahu k Tobě.

Kyrie eleison

Pane, odpusť mi, že ne vždy mé příspěvky na internetových stránkách přinášely dobro a krásu.

Kyrie eleison

 

Prosím Tě, Pane, pomoz nám abychom byly obezřetní při užívání internetu.

Kyrie eleison

Prosím Tě, Pane, pomoz nám, aby čas strávený na internetu byl vždy časem užitečným pro mě i pro mé blízké.

Kyrie eleison

Prosím Tě, Pane, za obrácení těch, kteří na internetu šíří obsah svádějící ke hříchu a ponižující lidskou důstojnost.

Kyrie eleison

 

Otče náš...

Zobrazeno 1087×

Komentáře

akrimka

virtuální realita sama osobě není nic moc dobrého, ale mohou se tam vskytnout celkem dobré filmy, hudba nebo stránky, myslím, že dřívě měli lidi k sobě blíž, právě prpto, že nevysedávali u virtuálních přístrojů :-)

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka