Denní zamyšlení s Písmem

15. 11. 2009

15. 11. 2009 14:31
Rubrika: O Slově na den
Modleme se, aby se signály.cz staly místem obohacování na mnoha úrovních, aby byly místem přispívání ke společnému bohatství v dobru i jeho načerpání pro každodenní život.

 

Flp 4, 4-20

4 Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! 5 Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. 6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. 7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 8 Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čist é, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. 9 Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. 10 Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. 11 Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. 12 Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. 13 Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. 14 Avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech. 15 I vy to víte, Filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami; 16 vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. 17 Ne že by mi šlo o dary; jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. 18 Dostal jsem tedy všecko a mám hojnost; jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali - jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou. 19 Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. 20 Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.

 

Komentář

 

Naším společným bohatstvím je Ježíš Kristus a toto bohatství nám nikdo nemůže vzít, ledaže bychom se o něj připravili sami. Člověk byl obdarován a toto vědomí ho nutí k tomu, aby nezůstával stát na jednom místě. Nemůže ho nechat lhostejným k tomu, že mnoho lidí trpí a strádá. Je jedno, jestli je to bída duchovní nebo hmotná, obě dvě jsou tíživé či dokonce nesnesitelné.

Byli jsme ze společného bohatství obdarováni, naším úkolem je tedy do společného bohatství také přispět. Vždy ale musíme mít na paměti společné dobro, dobro všech lidí, a nejen to svoje. Musíme dokázat zahlédnout celé spektrum uživatelů, kteří mají ze společného dobra také čerpat. Je nutné mít před očima všechny - od jedenáctiletých dětí, které ještě nedokáží přesně kriticky uvažovat a rozlišovat, až po čtyřiceti a víceleté dospělé osoby, jejichž nadhled a shovívavost by měla vycházet z jejich zkušenosti a věku. „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu." A sv. Pavel dále dodává: „Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi."

Svatý Pavel vyzývá na prvním místě k přemýšlení nad tím, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, co je hodné lásky, má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklidí pochvalu. Je potřeba mít rozvahu. Mnoho věcí může být pravdivých, čestných, spravedlivých atd., ale v konkrétním případě mohou tolik ublížit. Způsob jednání sv. Pavla pro nás může být vzorem, vždyť on byl vyučen od samotného Krista, a proto si může dovolit říct, abychom dělali to, co jsme se u něj naučili, co jsme od sv. Pavla přijali, uslyšeli...

Přispívat do společného bohatství znamená čerpat od Ježíše Krista, sedět u jeho nohou, jemu naslouchat, jeho slovy a pohledem uzdravovat, jeho láskou odpouštět, jeho láskou milovat.

 

Přímluvy

Pane, odpusť mi, že jsem svoje zájmy stavěl na první místo a prosazoval je na úkor lásky a milosrdenství.

Kyrie eleison

Pane, odpusť mi, že jsem nečerpal z bohatství Tvé milosti a obdarování.

Kyrie eleison

Pane, odpusť mi, jestli jsem pravdou bez lásky někomu ublížil a někoho zranil.

Kyrie eleison

 

Prosím Tě, Pane, ať sílu pro společné dobro hledám při naslouchání Tvému hlasu.

Kyrie eleison

Prosím Tě, Pane, proměň mé srdce, aby se stále více podobalo Tvému srdci.

Kyrie eleison

Prosím Tě, Pane, za všechny uživatele signály.cz, aby vždy tyto stránky opouštěli obohaceni a potěšeni.

Kyrie eleison

 

Otče náš...

Zobrazeno 935×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka