Denní zamyšlení s Písmem

17.11.2009

17. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Lk 24,1-12 Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily.


2. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. 3. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. 4. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. 5. Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? 6. Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, 7. že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“ 8. Tu se rozpomenuly na jeho slova, 9. vrátily se od hrobu a oznámily všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. 10. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděly apoštolům. 11. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. 12. Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo.


Zvítězil nad smrtí.

ZDROJ: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

vojtec Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Petr se rozběhl ..., nahlédl dovnitř a uviděl .... Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. <br />
<br />
Pro 17. listopad jako stvořené

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka