Denní zamyšlení s Písmem

21.11.2009

21. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1Kor 15,35-57 Ale někdo snad řekne: „Jak vstanou mrtví? V jakém těle přijdou?“


36Jaká pošetilost! To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumře. 37A co zaséváš, není tělo, které vzejde, nýbrž holé zrno, ať už pšenice nebo nějaké jiné rostliny. 38Bůh však mu dává tělo, jak sám určil, každému semeni jeho zvláštní tělo. 39Není jedno tělo jako druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby. 40A jsou tělesa nebeská a tělesa pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. 41Jiná je záře slunce a jiná měsíce, a ještě jiná je záře hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší září. 42Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. 43Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. 44Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní. 45Jak je psáno: ‚První člověk Adam se stal duší živou‘ – poslední Adam je však Duchem oživujícím. 46Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak teprve duchovní. 47První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe. 48Jaký byl ten pozemský, takoví jsou i ostatní na zemi, a jaký je ten nebeský, takoví i ostatní v nebesích. 49A jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského. 50Chci říci to, bratří, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném. 51Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, 52naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. 53Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. 54A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! 55Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?‘ 56Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. 57Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!

O tom, jak bude vypadat naše tělo po vzkříšení, toho moc nevíme. Ani si to neumíme v našich pozemských skutečnostech představit. Něco málo o těchto věcech říká apoštol Pavel v dnešním textu. Mluví v obrazech, přirovnáních. Možná po přečtení textu nebudeš o moc moudřejší. Nevadí. Bůh sám promění naše tělo a to je nad naše představy. Tato proměna se ale začíná pomalu uskutečňovat už teď proměnou našeho srdce. Bez ní nebudeme schopni přijmout nové tělo.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1039×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka