Denní zamyšlení s Písmem

6. 11. 2009

6. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Sk 4, 8-22 Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší,


9když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, 10vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. 11Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. 12V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ 13Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. 14A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. 15Poručili jim, aby opustili zasedání; pak se mezi sebou radili: 16„Co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí, a my to nemůžeme popřít. 17Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat.“ 18Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. 19Ale Petr a Jan jim odpověděli: „Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho. 20Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“ 21A tak jim pohrozili a propustili je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat; také měli obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo. 22Tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo totiž už přes čtyřicet let.

 

Pročti si v klidu dnešní slovo. Nechej se jím oslovit. Zůstaň u verše, který Tě zasáhne, usvědčuje, povzbuzuje nebo je Ti nějak blízký.

ZDROJ: jump.cho.cz

 

 

 

Zobrazeno 883×

Komentáře

Ester

„Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho. 20Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka