Denní zamyšlení s Písmem

8. 11. 2009

8. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den | Štítky: akce:tyden-modliteb

 

1 Kor 1, 9-25

9 Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.

10 Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.


 

11 Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory.

12 Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu.

13 Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo?

14 Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil kromě Krispa a Gaia;

15 tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni v moje jméno.

16 Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu. Jinak už nevím, že bych byl ještě někoho pokřtil.

17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.

18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.

19 Je psáno: 'Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.'

20 Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?

21 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.

22 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,

23 ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,

24 ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

25 Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

 

Už v prvotní církvi bylo velkým problémem rozdělení, a to na mnoha úrovních. Vzájemné vztahy jsou vždy narušovány a je do nich vnášen nepokoj a rozdělení.

V Korintu vznikl spor o hlasatele evangelia. Já věřím tomu, já zase tomu. Pavel se snaží poukázat, že je jen jedno evangelium nehledě na hlasatele a tím evangeliem je Ježíš Kristus, ten však nemůže dojít změny, i když hlásán může být různými způsoby. Pavel proto vybízí: „abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení." Jednota ve smýšlení neznamená uniformitu, každý si jistě uchovává svoji originalitu. Hovoří o tom i Pavlův obraz o církvi jako o tělu, kde je mnoho částí, které se bez druhých neobejdou a ruka nemůže říct noze nepotřebuji tě atd. Naopak představa, že by tělo bylo dvacet rukou, je asi přinejmenším úsměvná.

Jednotu však ohrožuje pokud se jednotlivec nebo skupina snaží zvýraznit na úkor lásky a vydělují se od druhých. Pravda nikomu nepatří, nikdo ji nemůže vlastnit, ale Pravda se nám dala. Nikdo nemůže vlastnit Ježíše Krista, ale Ježíš nás přijal za vlastní.

V Korintu vstoupili do popředí jednotliví hlasatelé evangelia a byli příliš přeceňováni a to hlavní, oč ve víře jde, jaksi ustoupilo do pozadí. Forma - jak je zvěst o Kristu hlásána - i obsah - to, co je hlásáno, si musí navzájem odpovídat, nelze přeceňovat (ani podceňovat) řečníka na úkor hlásané zvěsti. Sv. Pavel ihned odkazuje pohled na kříž, na to podstatné, co musí mít každý hlasatel neustále před očima, jinak je jeho zvěst prázdná. „Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží."

Kříž, evangelium Ježíše Krista, Bůh sám u nás musí stát na prvním místě. Protože Křížem Ježíše Krista jsme získali moudrost nad moudrost celého světa a i když se Kříži svět směje a je pro něj bláznovstvím a slabostí „nám kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží." Ano Kříž se všemi svými důsledky a požadavky je mocí, silou od Boha, kterou dostáváme na cestě do Božího království. Nikdy ale nesmíme zapomenout vidět Kříž spolu s Zmrtvýchvstalým, jinak by Kříž byl jen nesmyslným koncem Ježíše z Nazareta.

 

Pane odpusť nám, když jsme netvořili jednotu.

Kyrie eleison

Pane odpusť nám, když jsme prosazovali sebe na úkor Tvé lásky a pravdy.

Kyrie eleison

Pane odpusť nám, když jsme více dali na dojem z hlasatele než na zvěst Tvého Evangelia.

Kyrie eleison

 

Prosíme Tě Pane, dej nám poznat Kříž jako moc a sílu na cestě ke spáse.

Kyrie eleison

Prosíme Tě Pane, ukaž nám jak máme vytvářet jednotu v mnohosti.

Kyrie eleison

Prosíme Tě Pane, ať svými dary pomáháme vytvářet společenství, ve kterém se věřící i nevěřící budou cíti dobře.

Kyrie eleison

 

Otče náš...

TÝDEN MODLITEB ZA SIGNÁLY.CZ

 

Zobrazeno 1242×

Komentáře

majkiii

floweret: Promiň, byla to chyba v nastavení, už je to dobře.

floweret

někteří neautorizovaní se jistě také chtěli vyjádřit :(... nechápu, proč to není možné pod Božím Slovem :'(<br />
<br />
<a href="http://akrimka.signaly.cz/0911/autorizace#k1" target="_blank">http://akrimka.signaly.cz/0911/autorizace#k1</a><br />
<br />
Kristus není rozdělen... tak se od Něj svévolně neoddělujme...

floweret

majkiii: díky moc :-)

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka