Denní zamyšlení s Písmem

9. 11. 2009

9. 11. 2009 0:15
Rubrika: O Slově na den

Modleme se za rozvíjení vztahů mezi mladými křesťany a za požehnaná osobní setkání.


 

Týden modliteb za signály.cz

Žalm 85
1 Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.
2 Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil.
3 Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, přikrýval jsi všechny jeho hříchy.
4 Svou prchlivost odkládal jsi zcela, přestával jsi planout hněvem.
5 Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení!
6 Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení?
7 Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval?
8 Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu!
9 Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí!
10 Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva.
11 Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.
12 Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost.
13 Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země.
14 Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou.


Komentář

Už stvořením člověka Bůh vstupuje do vztahu. Trochu zjednodušeně řečeno - nemůže jednat jinak neboť sám je vztahem tří osob. To co je mu bytostně vlastní aplikuje i na člověka. „Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň...". Vstupuje s ním do vztahu. A to je veliká věc. Bůh nás stvořil do vztahu a to jak se sebou samým tak i s druhým člověkem. Vtah je pro člověka něco bytostného. A jak už víme tyto základní vztahy byli narušeny rozhodnutím postavit se proti Bohu. To samozřejmě narušilo vztah člověk-Bůh, ale také vztah člověk-člověk.
Tuto skutečnost člověk brzy zakoušel a stále zakouší velice bolestně. Proto jak píše žalmista se člověku zdálo, že ho Bůh opustil, že se na něj rozhněval proto říká: „Navrať se k nám, Bože, naše spáso, učiň konec svému rozlícení! Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení? Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval?"
Člověk je stvořen do vztahu (a to do dvou jak už to bylo zmíněno) a na to se nesmí nikdy zapomenout. Pokud se Bůh pro něco rozhodne, tak je ho rozhodnutí trvá a nemůže ho změnit ani lidský hřích (kromě případu, kdyby člověk s plným vědomím toho, co říká otevřeně Boha odmítal a nechtěl s ním mít nic společného). Proto Bůh během dějin přislibuje záchranu, svého Syna Ježíše Krista. Opět se vrátíme ke slovům žalmu. „Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu! Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí!"
Další verše předpovídají to, co se stalo právě v Ježíši Kristu a co i nadále trvá. „Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost. Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země. Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou."
Co tedy dál? Jsme stvořeni do vztahu. To je výzva našeho života a velký úkol. Jak vypadají vztahy mezi mými nejbližšími, jak vypadají vztahy s mými přáteli a kamarády, jak vypadá ten nejdůležitější vztah, vztah s Bohem, který jednou budu prožívat na věky?


Přímluvy
Pane odpusť mi, když jsem neinvestoval/a do vztahu s Tebou a s mými nejbližšími.
Kyrie eleison
Pane odpusť mi, když jsem neměl/a ochotu k odpuštění a znovu navázání vztahu.
Kyrie eleison
Pane odpusť mi, když jsem hleděl/a jen na sebe a nezajímal se o potřeby druhých.
Kyrie eleison
Prosím Tě Pane, dej ať nikdy neztratím ten nejdůležitější vztah, který si se mnou navázal.
Kyrie eleison
Prosím Tě Pane, dej ať nezapomínám na skutečné setkání s živými lidmi a nezůstávám jen u virtuální komunikace.
Kyrie eleison
Prosím Tě Pane, dej ať jsou moje vztahy proniknuty Tebou.
Kyrie eleison

Zobrazeno 1232×

Komentáře

akrimka

je to moc dobré si připomenout, že máme druhým odpustit a vrátit se do vzahu s nimi stejně jako to udělal Bůh skrze svého Syna, neměli bychom upadat do náboženské ani jiné pýchy, když nám Bůh žehná, protože bychom semohli ocitnout v e slepé uličce, mysleme na to, že to co my víme o Bohu, druzí nevědí a buďme laskavými zvěstovateli jeho světla :-)

monísek

Sabčo, přesně tak:)<br />
Postavit svůj život na Bohu, to je to oč tu běží...<br />
Děkují za zamyšlení;)

sabincenta

Jo je potřeba se pořád hýbat a měnit, přičemž opravdová dobrá změna a vztah jsou možné pouze v Bohu. No a protipohyb od Boha způsobuje rozpad vztahu, že? Pěkný den:)

herby

"Pokud se Bůh pro něco rozhodne, tak je ho rozhodnutí trvá a nemůže ho změnit ani lidský hřích."<br />
<br />
-> to mi připomíná skvělé sobotní kázání o hodnotě člověka. Člověk je "made in heaven", proto ho může hřích ušpinit, ale jeho hodnotu nijak neovlivňuje! :)

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka