Denní zamyšlení s Písmem

10.12.2009

10. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

4.den Lk 21,10-28 10Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království,


11budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. 12Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. 13To vám bude příležitostí k svědectví. 14Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. 15Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. 16Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. 17A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. 18Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. 19Když vytrváte, získáte své životy. 20Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. 21Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí, 22poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno. 23Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. 24Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. 25Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. 26Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. 27A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. 28Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“


Buď opatrný v tomto světě, ale zároveň odvážný pro Jeho království.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1024×

Komentáře

akrimka

Toto jistě nejsou povzbudivé verše o tom, že se nemůžeme spolehnout ani na své nejbližší...ale budiž to Bohu přičteno k dobru, že se vždy spoléháme jen na Něj a nepracujeme pro tento svět, ale pro Jeho věčné království! Aleluja:-)<br />
<br />
Hosana na výsostech!

akrimka

vysvětlení jak k dobru: On je jen dobrý, ale Jeho dobro má mnoho tváří :-)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka