Denní zamyšlení s Písmem

5.12.2009

5. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

6.den Mt 24,36-44 36O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.


37Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: 38Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. 40Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. 41Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. 42Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 43Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. 44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

 

Představ si, že dnes večer přijde Ježíš. Přijde se svými svatými, aby soudil svět. Je poslední den. Co budeš dělat? Jak ho strávíš? Co určitě chceš stihnout? Co Ti bude líto, že jsi dodnes neudělal/a?

ZDROJ: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

akrimka asi nic ....jsem v poho...až na to, že jednomu klukovi se zdráhám říct, že je debil, jsem až moc hodná, to je blbá .-(

Veronika Březinová ...jsem opravdu v poho? Není spíš chyba někde ve mne? Jsem to já, kdo má právo někoho soudit?...<br />
<br />
Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. (Mat 24,42)<br />
Srdečně Vás zvu na noční bdění do Dobré (11.12.09 ve 20hod.)...<br />
<br />
Tak jako dítě potřebuje stravu, aby rostlo a sílilo, tak i boží dítě potřebuje duchovní stravu, aby rostlo a přibližovalo se víc a víc k Ježíši...

akrimka lepší pravda nežli pokrytectví, Bůh by si stou informací naložil podle sebe....ael není pokrytectví si to jenom myslet a neříct to tomu člověku? (neznáš kontext toho případu), protože ON ROZSUZUJE přání i myšlenky srdce, takže konečný soud je vždycky na Něm!!!!!

akrimka "a není odsouzení pro ty, kdo jsou v kristu ježíši", nemyslím tím být neustále v duchu, to by již byla dokonalost, ale ta má teprve přijít, znamená to, ten, kdo jednou uvěřil, je v Kristu Ježíši, protože "nic je nevytrhne z mojí ruky". Pokud věříš Biblickým veršům, tak věř i tomuto!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka