Denní zamyšlení s Písmem

11.1.2009

11. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.


2Tu otevřel ústa a učil je: 3„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. 4Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. 5Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 6Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 7Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. 8Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. 9Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. 10Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. 11Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. 12Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

/Mt 5,1-12/

Blahoslavenství ukazují Ježíše jako skutečného znalce lidského života. Nemá iluze. Promlouvá ne k nějakým vysněným lidem, ale k lidem reálným. K těm, kteří pláčí, touží po pravdě a spravedlnosti.....Zároveň jsou blahoslavenství výzvou, pozváním. Možná Ti v dnešním světě připadají spíše jako vzdálený pozdrav z minulosti, utopie. Nechej se oslovit jejich radikalitou, jemností a čistotou. Vyber si jedno z blahoslavenství a zkus se k němu vrátit i přes den. Modli se jej. Nechej si jím proměňovat srdce.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1113×

Komentáře

Evel

Blaze těm, kdo mají čisté srdce:)...Chci uzřít Boha, chci mít čisté srdce, ale jak vlastně chápat čisté srdce? Může v tomto světě opravdu čisté srdce ještě přežít? Máme my křesťané opravdu čisté srdce? (hloubavý smajlík)

akrimka

blaze těm, kteří pláčou, neboť oni budou potěšeni:-)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka