Denní zamyšlení s Písmem

25.1.-31.1.2010 Jen v síle Ducha

24. 1. 2010 23:59

 

Jak jsi již asi zjistil/a, být Ježíšovým učedníkem není žádná flákárna, ba naopak. A ještě má člověk po čase dojem, že ač dělá, co dělá, výsledek nikde, sám není lepší, ti okolo se také neobracejí a nějaká láska k Bohu a bližním...? Co to je? Boží slovo nás učí, že člověk na to opravdu nemá. Sám, ze své síly na to nikdo nemá. Proto nám Ježíš dal svého Ducha, aby v nás jednal, proměňoval naše srdce, vyučoval nás. Jemu máme být poslušní, pro něj otevření. Znamená to přiznat na férovku před Hospodinem, že na to žít jako jeho učedník nemám. Vzdát se svých vlastních pokusů a s vědomím vlastní neschopnosti prosit o jeho sílu, prosit o jeho Ducha...

 

PONDĚLÍ

J 14,25-27 25Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. 26Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. 27Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!


Duch Boží je ten, který nám připomíná Ježíšova slova. Pokud se mu otevřeme, je tím, kdo nás postupně učí žít jako žil Ježíš.


ÚTERÝ

J 15,26-27 26Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. 27Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.


Duch Boží Tě povede ke svědectví. Ne však nějakému křečovitému za každou cenu. Dá Ti slova, připraví místo Tvého svědectví.


STŘEDA

J 16,12-15 12Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. 13Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. 14On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 15Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.

 

Duch Boží nás uvádí do pravdy. Do pravdy, která osvobozuje a vede k životu.


ČTVRTEK

Ř 8,3-7 3Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, 4a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. 5Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. 6Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. 7Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.

 

 

Vyber si verš, který Tě oslovil, usvědčil, povzbudil. Zůstaň s ním před Pánem.


PÁTEK

Ř 8,8-11 8Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. 9Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. 10Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. 11Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.

 

Další lekce o síle, kterou jste ve fyzice patrně nebrali...


SOBOTA

1Kor 12,1-11 1Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. 2Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. 3Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém. 4Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; 5rozdílné služby, ale tentýž Pán; 6a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. 7Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. 8Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, 9někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, 10někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. 11To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.

2Kor 3,17-18 17Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda. 18Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.

 

Dnes můžeš prosit, aby Tě Bůh nově naplnil svým Duchem, svým smýšlením, svojí láskou. Aby Ti dal nové srdce.


NEDĚLE

K dnešní modlitbě si vyber text sám/sama. Buď některý z minulých dní nebo jakýkoliv jiný.


ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1238×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka