Denní zamyšlení s Písmem

9.1.2010

9. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.


23Život je víc než pokrm a tělo než oděv. 24Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! 25Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 26Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? 27Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. 28Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní! 29A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. 30Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. 31Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. 32Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 33Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde mol neničí. 34Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

/Lk 12,22-34/

Svým učedníkům řekl: „...“ Zformuluj si krátce svými vlastními slovy, dnešním jazykem, co Ježíš říká svým učedníkům, co říká Tobě.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1037×

Komentáře

DannyT

Budeme topit radostnou nadeji? A oblekat se virou? A jist duchovni chleb?<br />
Ne, budeme topit dřevem, oblékat se do šatů a jísti budeme chleby přesné. <br />
Strom může růst v lese sám ale potřebuje živny, vodu, vzduch...<br />
Tak i člověk může růst mezi lidmi ale potřebuje vodu, jídlo, šaty...<br />
Nebude člověk živ jen chlebem...

Wláďa

Velmi výstižné pro dnešní dobu :)

zipet

Naše tělo je z tohoto světa, a proto potřebuje "hmatatelnou stravu", ale naše srdce je spjato s nebem, tím směrem tíhne, neboť tam je celý náš poklad!

floweret

Tohle slovo mě poslední dobou provází poněkud častěji. A tak vím, že po celou zimu budeme mít čím topit, i když ve sklepě ani v peněžence to tak nevypadá :-D. Chvála Pánu

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka