Denní zamyšlení s Písmem

25. 2. 2010

25. 2. 2010 2:54
Rubrika: O Slově na den

Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.


1 Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel . 2Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. 3O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. 4Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. 5Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. 6Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí. 7Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. 8Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha , a bude je bránit. 9Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. 10Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. 11 I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. 12Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. 13Kdo si oblíbil život a miluje dny, aby užíval dobra? 14Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi. 15Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. 16Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho. 17Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich. 18 Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. 19Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi , jejichž duch je zdeptán. 20Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. 21Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. 22Svévolníku připraví smrt jeho zloba, a kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. 23Hospodin vykoupí duše svých služebníků, nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese.

/Ž 34/

I dnes se s Tebou chce Bůh setkat. Je Ti blízko.

zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 990×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka